Tài khoản thanh toán

Tên tài khoản CTY TNHH KHACH SAN VA DU LICH TRUONG ANH

Số tài khoản VND 190 396 117 24017

Ngân hàng Techcombank – Chi nhánh Thắng Lợi

Swift code VTCBVNVX

Địa chỉ ngân hàng 58 Võ Văn Tần, Quận 3, TP HCM

quantriThanh toán